چه‌گونه مي‌انديشيم ( آميزه‌ي مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

ناشر: آگاه
نويسنده: ژيل فوكونيه - مارك ترنر
مترجم: جهانشاه ميرزابيگي
موجود در فروشگاه: 3 (جلد)
200,000تومان 160,000تومان
تخفیف : 40,000تومان