شهر نابرابر (تجديد حيات شهري جابه‌جايي و ايجاد نابرابري در شهرهاي جهاني)

ناشر: آگاه
نويسنده: جان رني شورت
مترجم: حميدرضا تلخابي - فريدون گازراني
موجود در فروشگاه: 2 (جلد)
62,000تومان 49,600تومان
تخفیف : 12,400تومان