رخداد

ناشر: بان
نويسنده: اسلاوي ژيژك
مترجم: محسن ملكي - بهزاد صادقيان
موجود در فروشگاه: 3 (جلد)
52,000تومان