در دفاع از تاريخ و آگاهي طبقاتي

ناشر: آگه
نويسنده: گئورك لوكاچ
مترجم: حسن مرتضوي
موجود در فروشگاه: 2 (جلد)
49,000تومان 39,200تومان
تخفیف : 9,800تومان