اندازه‌گيري و مديريت ريسك بازار

ناشر: آگاه
نويسنده: ميثم رادپور - حسين عبده تبريزي
موجود در فروشگاه: موجود نیست
7,800تومان