اخبار نشر

برآمدن ترکیه‌ی اردوغان، جنگ داخلی میان دو قطب بورژوازی در ترکیه 1398/09/16 13:9:2

نشر آگه به‌زودی «برآمدن ترکیه‌ی اردوغان» را با ترجمه‌ی آیدین اخوان و با پیش‌گفتاری که نویسندگان کتاب برای خواننده‌ی ایرانی نوشته‌اند روانه‌ی بازار کتاب می‌کند.
ادامه خبر...

از هرمنوتیک به سیاست رهایی‌بخش، نقد فلسفه در گفت‌وگو با دیتر میسگلد 1398/09/16 12:57:28

در کتابی که نشر آگه به‌زودی به بازار می‌فرستند شاهدگفت‌وگویی جذاب و پرمغز با فیلسوفی خواهیم بود که فلسفه را کنار نهاده و انتقاد و تغییر را در جای دیگری می‌جوید.
ادامه خبر...

اقتصاد و نابرابری 1397/10/13 14:42:10

اگر قلمروی از فعالیت انسان وجود داشته باشد که تمام قلمروهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار ‌دهد آن قلمرو اقتصاد است. با این‌حال، بیشتر مردم نمی‌توانند مدعی شوند اطلاع چندانی از آن‌چه در این حوزه می‌گذرد، دارند.
ادامه خبر...

تكامل چيست؟پاسخ‌دهنده‌‌ی تمام كنجكاوی‌ها 1397/10/11 12:40:3

كتابي كه پيش رو داريد پاسخ دهنده‌‌ی تمام كنجكاو‌ی‌ها و جست‌وجوی انسان امروزی پيرامون جهان هستی و نحوه‌ی شكل‌گيری اين جهان است.
ادامه خبر...