با فرويد در برابر فرويد

روزنامه‌ی «اعتماد» در مطلبی به مرور و بررسی کتاب «اسطوره‌ی تولد قهرمان» پرداخته است. نورماند کری، استاد دانشگاه دالهاوزی، در این متن خلاصه‌ای مفید از نظریه‌ی اوتو رانک درباره‌ی اسطوره‌ها به دست می‌دهد و از اهمیت جنبه‌های روان‌کاوانه‌ی این نظریه می‌گوید.