0
1398/09/18

از قلعه تا قصر: مرور سایت میدان بر «فرآیند ساخت‌یابی نهاد زندان»

عمده‌ی مطالعات آکادمیک معطوف به زندان در دپارتمان‌های جرم‌شناسی انجام شده است و این خود مؤیّد پیش‌‌فرض فروکاهنده‌ی نهاد زندان به عنوان پی‌آمد صرفِ جرم است. در چنین شرایطی است که مؤلف کتاب «ساخت ‌یابی نهاد زندان از مشروطه تا پایان پهلوی اوّل» تلاشی دگرگون برای مواجهه با مسأله‌ی زندان را به نمایش می‌‌گذارد.